Advertisement

Verslaving

, Volume 2, Issue 2, pp 83–83 | Cite as

Leven met een alcoholprobleem

  • Suzanne Hautvast
Boekbesprekingen
  • 72 Downloads

Samenvatting

Jolien Fox & Mieke Zinn (2006). Leven met een alcoholprobleem. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 112 p., ISBN 90-313-4393-5, prijs €18,50.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  • Suzanne Hautvast
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations