Advertisement

Verslaving

, Volume 2, Issue 2, pp 57–62 | Cite as

Substitutiebehandeling binnen en buiten de gevangenis in België en Nederland

 • Joris Casselman
 • Heino Stöver
 • Laetitia Hennebel
Artikelen
 • 78 Downloads

Samenvatting

Uit Europees onderzoek over substitutiebehandeling in de gevangenis in 18 Europese landen blijkt dat er een duidelijke discrepantie bestaat tussen de situatie binnen en buiten de gevangenis. Het equivalentiebeginsel op het terrein van de gezondheidszorg voor gedetineerden wordt nochtans in de landen van de Europese Unie algemeen aanvaard. Geldt deze vaststelling ook voor België en Nederland? De auteurs van deze bijdrage doen verslag van hun onderzoek onder druggebruikers in Belgische en Nederlandse gevangenissen. Alhoewel de overheid zowel in België als in Nederland dit equivalentiebeginsel voor gedetineerden benadrukt, blijkt bij nader toezien dat dit niet volledig is ingevuld.

Literatuur

 1. Baudour, J. (1987). L’Amour condamné: esquisse d’une psychothérapie des toxicomanes. Sprimont: Pierre Mardaga.Google Scholar
 2. Behandeling van drugverslaafde gedetineerden. (2002). Den Haag: Gezondheidsraad.Google Scholar
 3. Belgium. (2004). In H. Stöver, e.a. Substitution treatment in European prisons: a study of policies and practices of substitution treatment in prisons in 18 European countries (pp. 88-104). London: ENDSP, Cranstoun Drug Services Publishing.Google Scholar
 4. Buisman, W.R. (1983). Methadonverstrekking in Nederland. T Alc Drugs, 1, 24-29.Google Scholar
 5. Casselman, J. (1984). Methadonverstrekking: enkele bedenkingen naar aanleiding van een recent proces. VAD Berichten, 1, 5-6.Google Scholar
 6. Casselman, J. (1984). De ‘borrelwet’ en het ‘methadonproces’: twee eigenaardige ontwikkelingen in België. T Alc Drugs, 10, 138-139.Google Scholar
 7. Casselman, J. (1993). Druggebruik en Aids. Acta Medica Catholica, 4, 239-244.Google Scholar
 8. Casselman, J., Stöver, H. & Hennebel, L. (2005). Substitutiebehandeling voor druggebruikers in de gevangenis België en in een aantal andere Europese landen. Fatik, 23, 106, 10-13.Google Scholar
 9. Clerck, S. de (1996). Lezing. In B. de Ruyver, e.a. Veiligheids- en medisch-sociale benadering: complementair of tegengesteld? Antwerpen, Apeldoorn: Maklu, Bruxelles: Bruylant.Google Scholar
 10. Consensusconferentie Onderhoudsbehandeling met Methadon, 8 oktober 1994. Brussel: Rapport van de jury, 12 oktober 1994.Google Scholar
 11. Cosyns, P. (1983). Toxicomanie, gevangenis en methadonproblemen. Panopticon, 4, 413-419.Google Scholar
 12. Decorte, T. (1994). Free Clinic en zijn methadonverstrekking: (ideologische) constructie van een controverse. In S. Christiaensen, e.a. De illegale druggebruiker tussen strafrechtsbedeling en hulpverlening (pp. 231-252). Leuven, Amersfoort: Acco.Google Scholar
 13. Driessen, F. M. H. M. & Wal, H. J. van der (1993). Methadonverstrekking in Nederland. T Alc Drugs, 19, 133-153.Google Scholar
 14. Dute, J. C. J. (1997). Methadon in de gevangenis. T Alc Drugs, 22, 164-171.Google Scholar
 15. Follow-up van de conferentie over de methadone consensus van 1994: evaluatie van de aanbevelingen geformuleerd in 1994 en aanvullende voorstellen. (2000). Brussel: Hoge Gezondheidsraad.Google Scholar
 16. KB van 19 maart 2004 tot regeling van de behandeling met vervangingsmiddelen (B.S. 30 april 2004).Google Scholar
 17. Klippe, C. J. van der (2003). De behandeling van drugverslaafde gedetineerden: een advies van de Gezondheidsraad. In Handboek Verslaving (pp. B4354, 1-12). Houten, Diegem: Stafleu Van Loghum Slaterus.Google Scholar
 18. LADIS Bulletin, juni 2004, 1-4.Google Scholar
 19. Liefhebber, J. (1979). Methadonverstrekking in Nederland. T Alc Drugs, 5, 124-129.Google Scholar
 20. Ministeriële omzendbrief Nr. 1722 van 18 december 2000 met betrekking tot de integrale aanpak van de drugproblematiek in de penitentiaire instellingen.Google Scholar
 21. Minjon, B. (1994). Methadon, toepassingen in de drughulpverlening. In Handboek Verslaving (pp. B4370, 1-20). Houten, Diegem: Stafleu Van Loghum Slaterus.Google Scholar
 22. Moerings, M. ( 2005). Medische verzorging. In Muller, E.R. & Vegter, P.C. (Eds.) Detentie. Gevangenen in Nederland (pp. 403-425). Deventer: Kluwer.Google Scholar
 23. Pelc, I., Nicaise, P., Corten, P., Bergeret, I., Baert, I., Alvarez Irusta, L., Casselman, J. & Meuwissen, K. (2005). Les traitements de substitution en Belgique: développement d'un modèle d'évaluation des diverses filières de soins et des patients. Gent: Academia Press.Google Scholar
 24. Richtlijn opiaatonderhoudsbehandeling(RIOB). GGZ Nederland, 2005.Google Scholar
 25. Roorda, P.A. (1979 ). Methadon binnen de gevangenismuren. T Alc Drugs, 5, 144-145.Google Scholar
 26. Stöver, H., Hennebel, L. & Casselman, J. (2004). Substitution treatment in European prisons: a study of policies and practices of substitution treatment in prisons in 18 European countries. London: ENDSP, Cranstoun Drug Services Publishing.Google Scholar
 27. The Netherlands. (2004). In H. Stöver, e.a Substitution treatment in European prisons: a study of policies and practices of substitution treatment in prisons in 18 European countries (pp. 285-305). London: ENDSP, Cranstoun Drug Services Publishing.Google Scholar
 28. Todts, S. (2003). Belgium. In J. Casselman, e.a. Legal aspects of substitution treatment: an insight into nine EU countries (pp. 28-46). Lisbon: EMCDDA.Google Scholar
 29. Wet van 22 augustus 2002 strekkende tot de wettelijke erkenning van behandelingen met vervangingsmiddelen en tot wijziging van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van de giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica ( B.S. 1 oktober 2002).Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

 • Joris Casselman
  • 1
 • Heino Stöver
 • Laetitia Hennebel
 1. 1.

Personalised recommendations