Advertisement

Verslaving

, Volume 1, Issue 2, pp 54–55 | Cite as

Reisdoel: menselijk brein

  • Jaap van der Stel
Column
  • 46 Downloads

Samenvatting

Er zijn mensen die er hun levenswerk van maken het ziektebegrip van verslaving aan te vallen. Ik vind dat weinig productief. Natuurlijk vatten artsen verslaving op als een ziekte en proberen biomedische onderzoekers de ziektemechanismen daarvan op het spoor te komen. Vervolgens gaan ze na of er farmacotherapeutische strategieën zijn die daar bij passen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  • Jaap van der Stel
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations