Advertisement

Verslaving

, Volume 1, Issue 1, pp 19–21 | Cite as

Detoxificatie

  • W.R. Buisman
Richtlijnen en protocollen
  • 162 Downloads

Samenvatting

Deze rubriek informeert over richtlijnen en protocollen die zijn ontwikkeld door het landelijk project Resultaten Scoren. In een aantal gevallen kunnen ook elders ontwikkelde protocollen of richtlijnen worden weergegeven. De rubriek staat onder redactie van drs. W.R. Buisman, werkzaam bij onder andere GGZ-Nederland ten behoeve van Resultaten Scoren.

Literatuur

  1. Jong, C. de, Gottmer P., Hoek, A. van, & Vrasdonk, J. (2004). Richtlijn detox: verantwoord ontgiften door ambulante of intramurale detoxificatie. Utrecht: GGZ Nederland, Project Resultaten Scoren.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  • W.R. Buisman
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations