Advertisement

Tijdschrift voor VerpleeghuisGeneeskunde

, Volume 32, Issue 5, pp 189–190 | Cite as

Evaluatie NVVA Richtlijn Influenza noodzakelijk!

  • Winfried Vergeer
  • Wilco Achterberg
Forum
  • 12 Downloads

Abstract

De introductie van de richtlijn influenza van de NVVA ging gepaard met de nodige discussie. 1 De belangrijkste kritiek betrof de praktische haalbaarheid van de richtlijn (met name waar het isolatiemaatregelen betrof) en de bewijslast voor het gebruik van het middel Oseltamivir (Tamiflu®). Diverse collegae in het land voelden een spanningsveld, tussen de druk van de buitenwereld (media, inspectie) die een onpraktische richtlijn wilde opdringen en het eigen gevoel dat deze richtlijn op enkele punten echt té ver ging: de richtlijn is afkomstig van de eigen beroepsgroep, en representeert de ‘state of the knowledge’.

Literatuur

  1. Cools HJM, Herngreen JJ, de Jong et al. NVVA richtlijn Influenza Preventie in verpleeghuizen en verzorgingshuizen UtrechtGoogle Scholar
  2. Bijl D.Bijwerkingen oseltamivir (Tamiflu®,Wat is gevaarlijker voor uw gezondheid: griep of Famiflu® (oseltamivir) Geneesmiddelenbulletin.2007 (4); 43, 48.Google Scholar
  3. Bonneux L,Van Damme W. An iatrogenic pandemic of panic. BMJ 2006; 332: 786-788.CrossRefPubMedGoogle Scholar
  4. Jefferson TO, Demicheli V, Di Pietrantonj C et al. Neuraminidase inhibitors for preventing and treating influenza in healty adults (Review).The Cochrane collaboration 2007: 2; 1-10.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  1. 1.Zorgspectrum Houtens ErfHouten. 
  2. 2.

Personalised recommendations