Advertisement

Tijdschrift voor VerpleeghuisGeneeskunde

, Volume 32, Issue 5, pp 176–177 | Cite as

Jaarrede 2007: Passie voor het vak

Voorzitter Roelie Dijkman neemt afscheid
  • Roelie Dijkman
Jaarrede
  • 9 Downloads

Abstract

Na vijf jaar voorzitter te zijn geweest ga ik het vaandel overdragen. Mijn dank is groot voor het vertrouwen en de steun die ik van jullie, NVVA-leden, heb genoten. Het enthousiasme over de dingen die lukten en het geduld over zaken die moeizamer gingen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  • Roelie Dijkman
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations