Advertisement

Tijdschrift voor VerpleeghuisGeneeskunde

, Volume 32, Issue 4, pp 136–136 | Cite as

Klinische oogheelkunde

Auteur: J.J.KanskiBewerkt door prof dr J.S.StilmaUitgever Prelum Maarn, ISBN 90-8562-010-4
Boekbespreking
  • 16 Downloads

Abstract

Uit dezelfde reeks en in hetzelfde formaat de in dit tijdschrift eerder besproken dermatologische atlas, is een oogheelkundige atlas verschenen, wederom vertaald naar de Nederlandse situatie. Het basisboek is een veelgebruikt Engels standaardwerk.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations