Advertisement

Tijdschrift voor VerpleeghuisGeneeskunde

, Volume 31, Issue 6, pp 235–235 | Cite as

Journal club: Pijn meten bij dementie

Gesignaleerd
  • 364 Downloads

Samenvatting

In Maastricht heeft Sandra Zwakhalen het gebruik van pijninstrumenten bij dementerenden nader onderzocht, via een systematische review (in het gratis online tijdschrift BMC geriatrics), en in een klinische studie.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations