Advertisement

Tijdschrift voor VerpleeghuisGeneeskunde

, Volume 31, Issue 3, pp 117–118 | Cite as

Raymond Koopmans

Hoogleraar Verpleeghuisgeneeskunde UMC St. Radboud Nijmegen
  • Peter Doves
Verenigingsnieuws
  • 20 Downloads

Samenvatting

De aula van de universiteit was te klein op vrijdag 16 december 2005. Er moest uitgeweken worden naar de Stadsschouwburg van Nijmegen. Zoveel belangstelling was er voor de inaugurale rede van Raymond Koopmans, die voorafgegaan werd door het symposium ‘Dementie: een syndroom met meerdere gezichten’.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  • Peter Doves
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations