Advertisement

Tijdschrift voor VerpleeghuisGeneeskunde

, Volume 31, Issue 2, pp 83–86 | Cite as

Antipsychotica bij gedragsstoornissen bij dementie

Nieuwe inzichten over risico’s en effectiviteit
 • Bart Kleijer
 • Rob van Marum
Wetenschappelijk artikel
 • 140 Downloads

Abstract Summary The treatment of demented elderly with antipsychotic drugs

In the Netherlands nearly one third of the nursing home residents uses antipsychotic drugs, often for a long time. Research data of the adverse effects of the majority of antipsychotics in demented elderly is scarce.The positive effects on behaviour are limited compared with placebo. Nearly all recent studies show a higher mortality within 3 months. Conventional antipsychotics are presumed to be as harmful as atypical antipsychotics. It is important to be more reluctant to prescribe antipsychotics in dementia.

Keywords: Dementia, behavioral symptoms, atypical antipsychotics, conventional antipsychotics, adverse effects, mortality

Samenvatting

In Nederland krijgt bijna een derde van de in het verpleeghuis opgenomen patiënten een antipsychoticum voorgeschreven, vaak voor lange duur. De bijwerkingen van het gebruik van het overgrote deel van de antipsychotica bij demente ouderen zijn nog weinig onderzocht. De gunstige effecten ervan op het gedrag zijn in vergelijking met de effecten van placebobehandeling beperkt. Recente studies wijzen vrijwel alle in de richting van een verhoogde mortaliteit optredend binnen 3 maanden. De klassieke antipsychotica blijken even schadelijk dan de atypische. Het is van belang om meer terughoudend te zijn met het voorschrijven van antipsychotica bij dementie.

Trefwoorden: Dementie, gedragsstoornissen, atypische antipsychotica, klassieke antipsychotica, bijwerkingen, mortaliteit.

Literatuur

 1. van Dijk KN, de Vries CS, van den Berg PB, Brouwers JR, de Jong-van den Berg LT. Drug utilisation in Dutch nursing homes. Eur.J Clin Pharmacol. 2000;55:765-71.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 2. Alanen HM, Finne-Soveri H, Noro A, Leinonen E. Use of antipsychotic medications among elderly residents in long-term institutional care: a three-year follow-up. Int.J Geriatr.Psychiatry 2006. Int J Geriatr Psychiatry. 2006; 21(3):288-95CrossRefGoogle Scholar
 3. Liperoti R, Mor V, Lapane KL, Pedone C, Gambassi G, Bernabei R. The use of atypical antipsychotics in nursing homes. J.Clin.Psychiatry 2003;64:1106-12.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 4. Bet P, Stek M, van Loenen A. De toepassing van antipsychotica bij demente ouderen.Tijdschr verpleeghuisgeneeskunde 2005;30: 13-17.Google Scholar
 5. Lee PE, Gill SS, Freedman M, Bronskill SE, Hillmer MP, Rochon PA. Atypical antipsychotic drugs in the treatment of behavioural and psychological symptoms of dementia: systematic review. BMJ 2004;329:75.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 6. Sink KM, Holden KF,Yaffe K. Pharmacological treatment of neuropsychiatric symptoms of dementia: a review of the evidence. JAMA 2005;293:596-608.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 7. De Deyn PP, Katz IR, Brodaty H, Lyons B, Greenspan A, Burns A. Management of agitation, aggression, and psychosis associated with dementia: A pooled analysis including three randomized, placebo-controlled double-blind trials in nursing home residents treated with risperidone. Clin.Neurol.Neurosurg. 2005;107:497-508.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 8. van Iersel MB, Zuidema SU, Koopmans RT,Verhey FR, Olde Rikkert MG. Antipsychotics for behavioural and psychological problems in elderly people with dementia : a systematic review of adverse events. Drugs Aging 2005;22:845-58.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 9. Schneider LS, Dagerman KS, Insel P. Risk of death with atypical antipsychotic drug treatment for dementia: meta-analysis of randomized placebo-controlled trials. JAMA 2005;294:1934-43.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 10. Kuehn BM. FDA warns antipsychotic drugs may be risky for elderly. JAMA 2005;293:2462.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 11. Schneider LS, Dagerman K, Insel PS. Efficacy and Adverse Effects of Atypical Antipsychotics for Dementia: Meta-analysis of Randomized, Placebo-Controlled Trials. Am.J.Geriatr.Psychiatry 2006;14:191-210.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 12. Ballard C, Margallo-Lana M, Juszczak E, Douglas S, Swann A,Thomas A et al. Quetiapine and rivastigmine and cognitive decline in Alzheimer's disease: randomised double blind placebo controlled trial. BMJ 2005;330:874.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 13. Wang PS, Schneeweiss S,Avorn J, Fischer MA, Mogun H, Solomon DH et al. Risk of death in elderly users of conventional vs. atypical antipsychotic medications. N.Engl.J.Med. 2005;353:2335-41.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 14. van Marum RJ, Jansen PAF.Toegenomen kans op een beroerte na gebruik van olanzapine of risperidon bij patiënten met dementie. Ned.Tijdschr.Geneeskd. 2005;149:165-7.PubMedGoogle Scholar
 15. Gill SS, Rochon PA, Herrmann N, Lee PE, Sykora K, Gunraj N et al. Atypical antipsychotic drugs and risk of ischaemic stroke: population based retrospective cohort study. BMJ 2005;330:445.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 16. Liperoti R, Gambassi G, Lapane KL, Chiang C, Pedone C, Mor V et al. Cerebrovascular Events Among Elderly Nursing Home Patients Treated With Conventional or Atypical Antipsychotics. J Clin Psychiatry 2005;66:1090-6.PubMedGoogle Scholar
 17. Moretti R,Torre P, Antonello RM, Cattaruzza T, Cazzato G. Olanzapine as a possible treatment of behavioral symptoms in vascular dementia: risks of cerebrovascular events.A controlled, open-label study. J Neurol. 2005;252:1186-93.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 18. Liperoti R, Gambassi G, Lapane KL, Chiang C, Pedone C, Mor V et al. Conventional and Atypical Antipsychotics and the Risk of Hospitalization for Ventricular Arrhythmias or Cardiac Arrest.Arch Intern Med 2005;165:696-701.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 19. Knol W, van Marum RJ, Jansen PAF, Egberts ACG. Risico op pneumonie bij gebruik van antipsychotica bij ouderen.Tijdschr Gerontol Geriat 2006; 37: 41 (abstract)Google Scholar
 20. Hugenholtz GW, Heerdink ER, van Staa TP, Nolen WA, Egberts AC. Risk of hip/femur fractures in patients using antipsychotics. Bone 2005.Google Scholar
 21. van Melick EJ.Werkgroep klinische gerontofarmacologie.Atypische antipsychotica bij ouderen. Tijdschr.Gerontol.Geriatr. 2004;35:240-5.PubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

 1. 1.

Personalised recommendations