Advertisement

Tijdschrift voor VerpleeghuisGeneeskunde

, Volume 31, Issue 2, pp 46–46 | Cite as

Global prevalence of dementia: a Delphi consensus study

Gesignaleerd

Samenvatting

Volgens rapport van de Wereld Gezondheidsorganisatie uit 2003 is de ziektelast van dementie hoger dan van welke andere aandoening dan ook. Zij brengt zeer hoge kosten met zich mee voor zowel de gezondheidszorg als de maatschappelijke dienstverlening en tevens door de grote behoefte aan institutionele zorg. Alzheimer Disease International, het overkoepelende orgaan van vele nationale Alzheimer organisaties, heeft een internationale groep van deskundigen bijeengeroepen om evidencebased ramingen te maken van de prevalentie van dementie in alle regio’s van de wereld voor nu en in de toekomst (2020- 2040).

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations