Advertisement

Tijdschrift voor VerpleeghuisGeneeskunde

, Volume 31, Issue 1, pp 40–43 | Cite as

De ontwikkeling van een NVVA-richtlijn

Ontwikkeling van Richtlijnen II
 • Letty Oudewortel
 • Pieter van Dijk
 • Jos Konings
 • Anne van der Linden
 • Martin Smalbrugge
Bureau NVVA
 • 24 Downloads

Summary Development of guidelines II: The development of a NVVA guideline

NVVA-guidelines ensure and improve the quality of medical science in nursing homes. This article describes the process that is used to develop these guidelines.

Medical issues are suitable for NVVA-guidelines when they occur frequently in the nursing home practice and when sufficient scientific literature is available. This scientific information is gathered and selected by a group of nursing home physicians and other professionals. The actual composition of the group depends on the subject of the guideline. The obtained information is translated into several advises for daily practice. If the guidelines meet specific quality criteria and when a second opinion by other community members has been exerted, implementation of the guidelines will follow. The whole process takes about 2 years. Subsequently the guidelines need to be evaluated and adjusted to new insights on a regular basis. It is necessary to use the NVVA-guidelines in daily practice, since they stimulate evidence-based medicine in nursing homes.

Samenvatting

NVVA-richtlijnen zijn professionele standaarden die de kwaliteit van de verpleeghuisgeneeskunde in de praktijk moeten waarborgen en verbeteren. In dit tweede artikel over richtlijnontwikkeling zal worden ingegaan op de totstandkoming van een NVVA-richtlijn.NVVA-richtlijnen handelen over verpleeghuisgeneeskundige onderwerpen die vaak voorkomen en waarvan voldoende wetenschappelijk onderzoek beschikbaar is. Bij het samenstellen van een richtlijn wordt wetenschappelijke informatie in kaart gebracht en vertaald naar aanbevelingen voor de praktijk. De richtlijnwerkgroepen die deze taak verrichten bestaan uit vertegenwoordigers uit de betrokken disciplines met affiniteit voor het onderwerp. Een richtlijn wordt pas geïmplementeerd wanneer het aan specifieke kwaliteitseisen voldoet en is beoordeeld door werkveld en specialisten. In totaal duurt het ontwikkelen van een richtlijn ongeveer 2 jaar, waarna ze regelmatig geëvalueerd en aangepast dienen te worden. Omdat richtlijnen het evidence-based handelen van de verpleeghuisarts stimuleren, verdienen ze uw aandacht.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

 • Letty Oudewortel
  • 1
 • Pieter van Dijk
 • Jos Konings
 • Anne van der Linden
 • Martin Smalbrugge
 1. 1.

Personalised recommendations