Advertisement

Tijdschrift voor VerpleeghuisGeneeskunde

, Volume 31, Issue 1, pp 9–15 | Cite as

Neurodevelopmental treatment na een CVA:

populair - maar werkt niet
 • Thóra B. Hafsteinsdóttir
 • Ale Algra
 • L. Jaap Kappelle
 • Mieke H. F. Grypdonck
Wetenschappelijk artikel
 • 295 Downloads

semenvatting

 1. 1.

  Neurodevelopmental treatment (NDT) (also referred to as Bobath-therapy), is widely used in the care of stroke patients.

   
 2. 2.

  In this study the effects of NDT on the functional status, shoulder pain, depression and Quality of Life of 324 patients were measured.

   
 3. 3.

  Our findings did not show any beneficial effects of the NDTtherapy.

   
 4. 4.

  The use of the NDT-therapy in the care of stroke patients is not effective and should be terminated. Due to the lack of effects found in this study one may seriously question the wide application of the NDT in the care of stroke patients.

   

Keywords: Stroke, functional status, depression, Quality of Life.

Samenvatting

 1. 1.

  Neurodevelopmental treatment (NDT) (ook Bobath-therapie of NDT-concept genoemd) wordt veel toegepast in de zorg voor patiënten met een CVA.

   
 2. 2.

  In dit onderzoek zijn de effecten van NDT op functionele toestand, schouderpijn, depressie en Kwaliteit van Leven bij 324 patiënten met een CVA gemeten.

   
 3. 3.

  In deze studie konden geen positieve effecten bij patiënten worden vastgesteld.

   
 4. 4.

  Het toepassen van de NDT-therapie bij patiënten met een CVA heeft geen meerwaarde voor CVA-patienten en zou gestopt moeten worden. Er zou meer aandacht besteedt moeten worden aan goede wetenschappelijk onderbouwing voor therapie na een CVA.

   

Sleutelwoorden: CVA, functionele status, depressie, Kwaliteit van Leven.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

 • Thóra B. Hafsteinsdóttir
  • 1
 • Ale Algra
 • L. Jaap Kappelle
 • Mieke H. F. Grypdonck
 1. 1.

Personalised recommendations