Advertisement

Tijdschrift voor VerpleeghuisGeneeskunde

, Volume 30, Issue 6, pp 199–200 | Cite as

Bar-Fly

  • Jacobien Erbrink
Amuse
  • 8 Downloads

Samenvatting

Het is laat in de middag. Ik hang in een bar achter een vino tinto (het is een spaanse bar) het leven te overdenken. Naast mij aan de bar hangen nog een paar lieden, voornamelijk oude mannen uit het kleine plaatsje waar de bar gesitueerd is. Pensionados. Het gros van deze heren hing hier vanochtend vroeg ook al trouwens. Toen dronken ze koffie, lazen de krant en legden een kaartje. Omdat dat reuze vermoeiend is allemaal moest er daarna een siësta volgen en nu hangen ze weer allemaal uitgerust aan de bar tot het tijd is voor een hapje van het een of ander. Een afwisselend en avontuurlijk bestaan.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  1. 1.

Personalised recommendations