Advertisement

Tijdschrift voor VerpleeghuisGeneeskunde

, Volume 30, Issue 5, pp 140–140 | Cite as

NVVA Jaarcongres 2005

Wat kan ik voor u doen?
NVVA

Samenvatting

Het regelen van zorg rondom de cliënt gaat gepaard met de introductie van nieuwe technieken, het doorbreken van bestaande schotten, het ontwikkelen van nieuwe taal, het ontstaan van andere kostensoorten, een individuele in plaats van collectieve aanpak, etc. Het zet de wereld van de zorg op zijn kop. Velen willen wel, maar weten niet waar te beginnen. Iedereen heeft er wel iets mee te maken, maar niemand is verantwoordelijk of aangewezen voor het geheel. Zo blijven vernieuwingen steken in het stadium van experimenteren, een stadium dat zich doorgaans kenmerkt door individuele enthousiastelingen op een open speelveld. Het al bijna versleten adagium ‘de klant centraal’ vraagt om een nieuwe, concrete invulling.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations