Advertisement

Tijdschrift voor VerpleeghuisGeneeskunde

, Volume 30, Issue 3, pp 84–89 | Cite as

De MITTZ

Het meten van tevredenheid met het (in)formele zorgproces van terminale patiënten en hun naasten.
 • Ireen Proot
 • Ireen Proot
 • Veron Schrijnemaekers
 • Liesbeth van Hoef
 • Annemie Courtens
 • Huda Huijer Abu-Saad
Wetenschappelijk artikel

Abstract Summary The MITTZ. Measuring satisfaction with the (in)formal care process of terminally ill patients and their beloved ones.

In this study a measurement instrument (MITTZ) has been developed, which can be used to evaluate the satisfaction with the care delivered in the palliative terminal phase from the perspectives of patients and their beloved ones. A proxyversion has been also developed. The MITTZ has been tested in 43 terminally ill patients and 39 informal caregivers. The content validity, clinical utility and feasibility appeared to be good. With the information from the MITTZ the quality of care for terminally ill patients can be improved. In addition, the MITTZ can be used as outcome measure in studies into the field of palliative care.

Samenvatting

In deze studie is een meetinstrument (MITTZ) ontwikkeld waarmee de tevredenheid met de zorg in de palliatieve terminale fase geëvalueerd kan worden vanuit het perspectief van patiënten en naasten. Tevens is een proxy-versie van de MITTZ ontwikkeld. De MITTZ is bij 43 terminale patiënten en 39 mantelzorgers getest. De inhoudsvaliditeit, klinische bruikbaarheid en haalbaarheid bleken goed te zijn. Met behulp van de informatie uit de MITTZ kan de kwaliteit van zorg voor terminale patiënten geoptimaliseerd worden. Tevens kan de MITTZ dienen als uitkomstmaat bij onderzoek in het veld van de palliatieve zorg.

Sleutelwoorden: palliatieve terminale zorg, meetinstrument, tevredenheid, kwaliteit van zorg.

Keywords

palliative terminal care measurement instrument satisfaction quality of care 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

 • Ireen Proot
  • 1
 • Ireen Proot
 • Veron Schrijnemaekers
 • Liesbeth van Hoef
 • Annemie Courtens
 • Huda Huijer Abu-Saad
 1. 1.

Personalised recommendations