Advertisement

Tijdschrift voor VerpleeghuisGeneeskunde

, Volume 30, Issue 3, pp 64–64 | Cite as

Geluidsritme verbetert kwaliteit van leven Parkinson-patiënten

Gesignaleerd
  • 24 Downloads

Samenvatting

Het aanbieden van geluidsritme verbetert de kwaliteit van leven van patiënten met de ziekte van Parkinson. Dit blijkt uit het RESCUE-onderzoek, een driejarige Europese studie van de afdeling revalidatie van de universiteit van Northumbria in Newcastle, GrootBrittannië, de afdeling revalidatiewetenschappen van de Universiteit van Leuven, België, en de afdeling fysiotherapie van het VU medisch centrum in Amsterdam. Alle patiënten die met een cueing-apparaat geluidstikken, lichtflitsen of trillingen kregen aangeboden, gingen beter en sneller lopen, konden grotere passen maken, voelden zich zekerder en waren minder snel vermoeid dan de controlegroep die een dergelijke behandeling niet kreeg. De onderzoeksgroep bestond in totaal uit 153 patiënten met de ziekte van Parkinson.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations