Advertisement

Tijdschrift voor VerpleeghuisGeneeskunde

, Volume 30, Issue 2, pp 45–51 | Cite as

Home based care voor aids patiënten in Afrika

verpleeghuiszorg thuis in een ander continent
 • Lukie Huitema
Literatuuronderzoek
 • 34 Downloads

Abstract

Home based care for AIDS patients in Africa: nursing home care at home in a different continent.

Objective: To give an overview of AIDS home based care programs in Africa.

Design: Literature overview

Results: Six articles were included, describing ten home based care programs. Five programs are organized according to the hospital based model, the other five according to the community based model. In the literature the continuum of care model is described as a third organizational model.

All programs offer medical and nursing care at home to AIDS patients. Besides this, most programs offer spiritual/pastoral/psychosocial help, counseling, health education and financial/material support.

Conclusion: The continuum of care organizational model offers the best chance of integral care for AIDS patients.The needs of AIDS patients and their family include more than the components of multidisciplinary health care.

Samenvatting

Doel: Een overzicht geven van AIDS home based care programma’s in Afrika.

Opzet: Literatuur overzicht

Resultaten: In zes publicaties worden tien home based care programma’s beschreven. Vijf programma’s zijn georganiseerd volgens het hospital based model, de overige vijf volgens het community based model. Als derde organisatievorm wordt in de literatuur het continuum of care model beschreven.

Alle programma’s bieden thuis medische en verpleegkundige zorg aan AIDS patiënten. De meeste programma’s geven daarnaast ook spirituele/pastorale/psychosociale hulp, counseling, voorlichting en financiële/materiële ondersteuning.

Conclusie: Het continuum of care organisatiemodel biedt de beste kansen voor integrale zorg aan AIDS patiënten. De behoeften van AIDS patiënten en hun familie omvatten meer dan de aspecten van multidisciplinaire gezondheidszorg.

Trefwoorden: AIDS, home-based-care, verpleeghuiszorg thuis

Keywords

AIDS home-based-care nursing-home-care-athome 

Literatuur

 1. In augustus 2003 zijn de volgende websites geraadpleegd:http://www.unaids.org/:/: de officiële website van The Joint United Nations Programme on HIV/AIDS
 2. http://www.eldis.org/:/: deze website wordt gefinancierd door een aantal organisaties die actief zijn op het gebied van ontwikkelingshulp en biedt over dit onderwerp online informatie aan.
 3. http://www.id21.org/:/: website die gefinancierd wordt door het Britse Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking en onderzoeksresultaten op het gebied van ontwikkelingshulp publiceert.
 4. http://www.healthlink.org.uk/:/: website van Healthlink Worldwide, een organisatie die zich inzet voor de verspreiding van informatie op het gebied van gezondheidszorg gericht op ontwikkelingslanden.
 5. http://www.WHO.int:: officiële website van de World Health Organization (Wereld Gezondheids Organisatie)
 6. http://www.ids.ac.uk/blds/:/: British Library for Development Studies (BLDS) via de website van het Institute for Development Studies (IDS). IDS is een centrum voor onderzoek en kennisoverdracht op het gebied van ontwikkelingssamenwerking.
 7. http://www.aids.org/:/: de website van AIDS.org: een non-profit organisatie die zich inzet voor voorlichting over AIDS.
 8. http://www.kit.nl/:/: de website van het Koninklijk Instituut voor de Tropen te Amsterdam.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

 • Lukie Huitema
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations