Advertisement

Tijdschrift voor VerpleeghuisGeneeskunde

, Volume 30, Issue 1, pp 12–13 | Cite as

Fit und Vital

Amuse
  • Jacobien Erbrink
Amuse
  • 10 Downloads

Samenvatting

Januari is een van mijn favoriete maanden in het jaar. Dat heeft meerdere redenen, maar een van die redenen is dat ik van de baas altijd mijn overgebleven vrije dagen in januari moet opmaken. En aangezien mijn strategie zodanig is dat er altijd wat op te maken valt, kan ik mij jaarlijks op een korte vakantie in januari verheugen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  1. 1.

Personalised recommendations