Advertisement

Tijdschrift voor praktijkondersteuning

, Volume 2, Issue 6, pp 187–187 | Cite as

What’s in a name?

Journaal
  • 3 Downloads

Samenvatting

Namen van geneesmiddelen zijn notoir moeilijk te onthouden en verwarring ligt op de loer. Vanuit het oogpunt van patiëntveiligheid – actiepunt van de Geneeskundige Inspectie – is dat uiteraard een slechte zaak. Goede naamgeving is van levensbelang.

Literatuur

  1. Mehta DK, et al. Give a drug a good name. Lancet 2007;369:1326-7.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations