Advertisement

Tijdschrift voor praktijkondersteuning

, Volume 2, Issue 5, pp 183–183 | Cite as

Bibberbeentjes

Elvira Schalken. Bibberbeentjes. Wormer: Inmerc, 2007. 88 pagina’s. € 12,95. ISBN 9789066116252.
Lezen/kijken/zoeken
  • 18 Downloads

Samenvatting

‘Een leuk maar zielig boek’, concludeert mijn dochter van 9 als ze het boek Bibberbeentjes uit heeft. Het is vooral zielig voor Thomas, want die heeft suikerziekte, maar ook voor zijn oudere zusje Olivia. ‘Wat is dat, suikerziekte?,’ vraagt mijn 7- jarige dochter als ze dit hoort. En dat is precies waar dit boekje voor is bedoeld: kinderen aan de hand van een verhaal vertellen wat het betekent om suikerziekte te krijgen. Het verhaal gaat over de 4-jarige Thomas, die moe is en dorst heeft. Als hij naar de huisarts gaat, blijkt al snel dat hij diabetes heeft. Hij wordt opgenomen in het ziekenhuis en moet tweemaal per dag insuline spuiten, wat hij heel eng vindt. Ook moet hij natuurlijk zijn bloedsuiker meten en volgens een vast patroon eten. Dat laatste en de angst voor hypo’s blijkt thuis veel spanningen te geven.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations