Advertisement

Tijdschrift voor praktijkondersteuning

, Volume 2, Issue 5, pp 168–170 | Cite as

De lotgevallen van werkzame stof in het lichaam

Farmacokinetiek (vervolg):
  • Klaas Reenders
Serie Farmacologie

Samenvatting

Het Tijdschrift voor praktijkondersteuning geeft in deze serie aandacht aan farmacologie, te beginnen met een tweetal artikelen over farmacokinetiek. In de vorige aflevering stond de resorptie van het geneesmiddel centraal. Maar wat gebeurt er met een geneesmiddel als het eenmaal is opgenomen in de circulatie? Welke processen bepalen of het middel werkzaam en veilig is? En in hoeverre moet daarbij ook rekening worden gehouden met individuele factoren?

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  1. 1.

Personalised recommendations