Advertisement

Tijdschrift voor praktijkondersteuning

, Volume 2, Issue 5, pp 157–160 | Cite as

Het metabool syndroom: een uitdaging voor de praktijkondersteuner?

 • Henk Koopman
 • Laurens Boomsma
Praktisch
 • 176 Downloads

Samenvatting

H. Koopman, L.J. Boomsma. Het metabool syndroom: Een uitdaging voor de praktijkondersteuner? Tijdschrift voor praktijkondersteuning 2007;2:150-3.

Wat is de meerwaarde van de onderkenning van het metabool syndroom en wordt de diagnose en behandeling van de betreffende risicofactoren niet al volledig gedekt door de NHG-Standaarden Cardiovasculair risicomanagement en Diabetes mellitus type 2?

Sinds de invoering van het begrip metabool syndroom in 1988 door Raeven worden verschillende definities en afkappunten gebruikt waardoor epidemiologisch onderzoek sterk wordt bemoeilijkt. Het aanvankelijke idee van een onderling versterkend effect van de afzonderlijke risicofactoren binnen het metabool syndroom is nooit bewezen. De behandeling van het metabool syndroom als combinatie van risicofactoren is niet anders dan beschreven in de NHG-Standaarden Cardiovasculair risicomanagement en Diabetes mellitus type 2.

Insulineresistentie is meestal aantoonbaar bij het metabool syndroom, maar niet obligaat.

Er zijn risicogroepen met insulineresistentie en een daardoor vergrote kans op hart- en vaatziekten en Diabetes mellitus type 2 op latere leeftijd. Het gaat om personen met overgewicht en vooral een toegenomen middelomtrek, bepaalde groepen allochtonen, vrouwen met zwangerschapscomplicaties, en kinderen met een laag geboortegewicht die inhaalgroei doormaken. Ondanks mogelijk normale bloedglucosewaarden verdient het overweging om bij deze risicogroepen het complete risicoprofiel in kaart te brengen, zo nodig een behandeling in te zetten en in elk geval aan te dringen op gewichtsbeheersing via dieet en lichaamsbeweging.

Literatuur

 1. Seidell JC. Het metabool syndroom bestaat niet. Ned Tijdschr Geneeskd 2007;151:812.Google Scholar
 2. Stehouwer CDA . Het metabool syndroom bestaat. Ned Tijdschr Geneeskd 2007;151:813.Google Scholar
 3. DeFronzo RA, Tobin JD, Andres R. The glucose clamp technique: a method for quantifying insulin secretion and resistance. Am J Physiol 1979;6:E214-23.Google Scholar
 4. Stern SE, Wiliams K, Ferrannini E, et al. Identification of individuals with insulin resistance using routine clinical measurements. Diabetes 2005;54:333-9.Google Scholar
 5. Raeven GM. Role of insulin resistance in human disease. Diabetes 1988;37:1595-1607.Google Scholar
 6. Olijhoek JK, Martens FMAC, Banga JD, Visseren FIJ. Het metabool syndroom: een cluster van vasculaire risicofactoren. Ned Tijdschr Geneeskd 2005;149:859-65.Google Scholar
 7. Kerstens MN, Wolffenbuttel BHR, Dullart RPF. Weefselspecifieke veranderingen in het cortisolmetabolisme en hun mogelijke rol bij het metabool syndroom. Ned Tijdschr Geneeskd 2005;149:871-6.Google Scholar
 8. Laakso M, Sarlund H, Salonen R, et al. Asymptomatic atherosclerosis and insulin resistance. Arterioscler Thromb 1991;11:1068-76.Google Scholar
 9. Rosenboom TJ, Van der Meulen JHP, Ravelli AJC, Bleeker OP. De samenhang tussen prenatale blootstelling aan de Hongerwinter en medische bevindingen op lange termijn. Ned Tijdschr Geneeskd 2000;144:2488-91.Google Scholar
 10. Stanner SAA, Bulmer K, Andres C, Lantseva OE, Borodina V, Poteen VV, Yudkin JS. Does malnutrition in utero determine diabetes and coronary heart disease in adulthood? Results from the Leningrad siege study, a cross sectional study. BMJ 1997;315:1342-9.Google Scholar
 11. Sikkema JM, Bruinse HW, Visser GHA, Franx A. Zwangerschapscomplicaties als risicofactor voor metabole en cardiovasculaire aandoeningen op latere leeftijd. Ned Tijdschr Geneeskd 2006;150:898-902.Google Scholar
 12. Essah PA , Nestler JE. The metabolic syndrome in polycystic ovary syndrome. J Endocrinol Invest 2006;29:270-80.Google Scholar
 13. Renders CM, Delemarre van de Waal, Dekker JM, Hirashing RA. Insulineresistentie en diabetes mellitus type 2 bij kinderen met overgewicht. Ned Tijdschr Geneeskd 2003;147:2060-3.Google Scholar
 14. Boomsma LJ, Van Eyck J, Van Ballegooien E. De betekenis van insulineresistentie bij vrouwen en hun kinderen, die met een laag geboortegewicht geboren worden en de eventuele overdracht. Ned Tijdschr Obst Gynaec 2007;120:8-13.Google Scholar
 15. Diabetes Prevention Program Research Group. Reduction in the Incidence of Type 2 Diabetes with Lifestyle Intervention or Metformin. N Eng J Med 2002;346:393-403.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

 • Henk Koopman
  • 1
 • Laurens Boomsma
 1. 1.

Personalised recommendations