Advertisement

Tijdschrift voor praktijkondersteuning

, Volume 2, Issue 4, pp 146–146 | Cite as

Traditionele Marokkaanse geneeswijzen

De wereld van de djinn. Philip Hermans. Bulaaq. Amsterdam 2007, 207 pagina’s, prijs: € 19,50. ISBN 978 905 460 1425.
  • Koos Jongebreur
Lezen/kijken/zoeken
  • 23 Downloads

Samenvatting

Een djinn is een geest die zich nestelt in de mens en ziekte en ellende kan veroorzaken. Je kan er een ‘oplopen’ door bijvoorbeeld gedachtenloos een pan met heet water af te gieten in de goot. Het hete water kan een djinn die zich toevallig in dezelfde goot bevindt, verbranden. De djinn neemt wraak door de aanstichter ziek te maken. In Marokko, maar ook in alle landen waar Marokkaanse immigranten wonen, is het geloof hierin springlevend. Dat maakt ook de traditionele Marokkaanse geneeswijzen populair. Een djinn kan namelijk alleen worden bestreden door een traditionele genezer, met koranspreuken of andere oeroude gebruiken.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  • Koos Jongebreur
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations