Advertisement

Tijdschrift voor praktijkondersteuning

, Volume 2, Issue 4, pp 115–115 | Cite as

Zien roken doet roken

Journaal
  • 51 Downloads

Samenvatting

Dat de Verenigde Staten als lichtend voorbeeld gelden voor andere landen, kan gezien worden als een onwenselijk doch onontkoombaar fenomeen. Succesvol exportproduct bij uitstek is de Amerikaanse film, vooral onder jongeren. Via deze filmindustrie blijken de tentakels van de tabaksindustrie ver te reiken, zo blijkt uit onderzoek. Want overal ter wereld experimenteren tieners met roken, omdat zij dit hun filmhelden zien doen.

Literatuur

  1. Sargent JD, et al. Exposure to movie smoking among US adolescents aged 10 to 14 years : A population estimate. Pediatrics 2007;119:1167-76.Google Scholar
  2. Hanewinkel R, et al. Exposure to smoking in popular contemporary movies and youth smoking in Germany. Am J Preventive Medicine 2007 (in druk).Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations