Advertisement

Tijdschrift voor praktijkondersteuning

, Volume 2, Issue 2, pp 61–63 | Cite as

Integraal farmacotherapiebeleid in de huisartsenpraktijk

NHG-Standpunt Farmacotherapiebeleid 1
 • Fred Dijkers
 • Anke ter Brugge
 • Jaap van der Laan
Praktisch
 • 21 Downloads

Samenvatting

Het NHG heeft eind 2006 een Standpunt uitgebracht, waarin het integrale farmacotherapiebeleid is beschreven. De huisarts(enpraktijk) speelt een centrale rol bij doelmatig en kwalitatief goed geneesmiddelenbeleid voor de patiënt. Het standaardenbeleid heeft ertoe geleid dat de Nederlandse huisarts in vergelijking met het buitenland relatief terughoudend geneesmiddelen voorschrijft. Toch zijn er nog verbeteringen mogelijk. Overdrachtsituaties in de zorg brengen risico’s mee voor de patiënt. Dat bleek onlangs bijvoorbeeld weer eens uit Nederlands onderzoek.

Literatuur

 1. American Cancer Society. Cancer facts and figures 2005. http://www.cancer.org.
 2. NHG-Standpunt ‘Farmacotherapiebeleid in de huisartsenzorg’. NHG, Utrecht 2006.Google Scholar
 3. Hospital admissions related to medication (HARM). Een prospectief, multicenter onderzoek naar geneesmiddel gerelateerde ziekenhuisopnames. Division of Pharmacoepidemiology & Utrecht Institute for Pharmaceutical Sciences. Utrecht 2006.Google Scholar
 4. NIVEL. Patient adherence to medical treatment: a meta review. Utrecht 2006.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

 • Fred Dijkers
  • 1
 • Anke ter Brugge
 • Jaap van der Laan
 1. 1.

Personalised recommendations