Tijdschrift voor praktijkondersteuning

, Volume 2, Issue 2, pp 41–41 | Cite as

Dieet- en beweegadvies bij diabetes mellitus

Journaal
  • 187 Downloads

Samenvatting

Om af te vallen is voorlichting over voeding en bewegen voor patiënten met diabetes mellitus type 2 (DM type 2) erg belangrijk. In een eerstelijns gezondheidscentrum in Finland werden 129 video-opnames beoordeeld bij 17 patiënten met DM type 2 of een verminderde glucosetolerantie. Daaruit bleek dat de artsen en verpleegkundigen zich weinig geïnteresseerd toonden in het voedingspatroon, vaak oppervlakkig reageerden en nauwelijks ingingen op vragen over voeding. Het gebruik van vetten kwam weinig ter sprake (11% van de tijdsduur bij verpleegkundigen en 5% bij artsen).

Literatuur

  1. Poskiparta M, Kasila K, Kiuru P. Dietary and physical counseling on type 2 diabetes and impaired glucose tolerance by physicians and nurses in primar healtjcare in Finland. Scand J Prim Health Care 2006;24:206-10.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations