Advertisement

Tijdschrift voor praktijkondersteuning

, Volume 1, Issue 2, pp 38–39 | Cite as

De onhebbelijke eigenschap van chronisch zieken

  • Joost Zaat
Commentaar
  • 29 Downloads

Samenvatting

Af en toe jaagt de minister een speciale gezant door de zorg. Vroeger dacht ik bij zo’n figuur altijd aan een sprookjesprins, maar intussen weet ik wel beter. Meestal brengen ze slecht nieuws. Managers van Shell, TPG-Post of Philips laten hun licht schijnen op de inefficiëntie in de zorg. Oog- en heupstraten, diabetesketenzorg, hartfalenpoli’s, depressieprogramma’s, de hele zorg moet efficiënter en de kwaliteit moet beter. Hup, stroomlijnen die boel in ziektegerichte programma’s. We kunnen wel degelijk veel verbeteren. Waarom hebben huisartsen anders praktijkondersteuners aangenomen? Maar het idee dat je complexe zorg in losse partjes kunt snijden, die je dan vervolgens efficiënt kunt behandelen, is echt een illusie. De werkelijkheid is anders, of toch niet?

Literatuur

  1. Roerink H. Zorgverbetering voor chronisch zieken, Disease management in onderzoeksperspectief. Verkenning van feiten en meningen. Den Haag: ZonMW, 2006. http://www.zonmw.nl/nl/uitgelicht/disease-management.html.
  2. Starfield B, Lemke KW, Bernhardt T, Foldes SS, Forrest CB, Weiner JP. Comorbidity: implications for the importance of primary care in ‘case’ management. Ann Fam Med 2003;1:8-14. DOI: 10.1370/afm.1.Google Scholar
  3. Van Bruggen JAR, Gorter KJ, Stolk RP, Rutten GEHM . Delen en delegeren zijn geen panacee voor betere diabeteszorg. Huisarts Wet 2006;49:598-605.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  1. 1.

Personalised recommendations