Advertisement

Tijdschrift voor praktijkondersteuning

, Volume 1, Issue 1, pp 12–12 | Cite as

Financiering POH

Journaal
  • 6 Downloads

Samenvatting

Per 1 januari is de financieringsstructuur voor POH’s gewijzigd. Dat weet inmiddels iedereen wel. De module van € 6,30 per patiënt dekt bij een samenwerkingsverband van 3 normpraktijken (7050 patiënten) twee derde van de kosten. Volgens het CTG (College Tarieven Gezondheidszorg) kost een praktijkondersteuner inclusief alle lasten € 67.351. Als je baas quitte wil spelen, moet jij als praktijkondersteuner dus € 22.450 omzetten met consulten, spirometrie of andere geld opleverende activiteiten. Dat zijn dus 2500 consulten van 10 minuten. Omdat de consulten van POH’s meestal langer dan 20 minuten zijn, betekent dat tenminste zo’n 1250 patiëntencontacten. De productie van POH’s wordt apart van die van de huisartsen bijgehouden.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations