Advertisement

Kleinschalig wonen voor ouderen met dementie: een begripsverheldering

 • S. te Boekhorst
 • M. F. I. A. Depla
 • J. de Lange
 • A. M. Pot
 • J. A. Eefsting
Artikel

Abstract

Small-scale group living for elderly with dementia: a clarification This article discusses the results of a Concept Mapping, held to clarify the concept of small-scale group living for elderly with dementia. Seventeen experts from different backgrounds formulated 91 statements about small-scale group living. These were subsequently depicted on a concept map with two dimensions: care versus living and individual versus context. The statements were then divided into six clusters by hierarchical clusteranalysis. Five of these clusters centred around the arrangements of the individual lives of the residents and the collective lives of residents and staff, while only one held statements about the physical characteristics of small-scale group living. Therefore, it can be concluded from this Concept Map that small-scale group living is not so much determined by the physical characteristics but by the organisational features of the care context.

Samenvatting

Het doel van dit artikel is de verheldering van het begrip kleinschalig wonen voor ouderen met dementie. Met 17 experts uit verschillende sectoren werd een begrippenkaart (Concept Map) opgesteld. Zij formuleerden 91 uitspraken over kleinschalig wonen, die op de begrippenkaart verdeeld werden over de dimensies wonen-zorg en individu-omgeving. Vervolgens werden deze uitspraken door middel van een hiërarchische clusteranalyse tot zes clusters samengevoegd. Vijf van de zes clusters hadden betrekking op immateriële kenmerken zoals de organisatie van zorg en huishouden, terwijl slechts één cluster ging over materiële kenmerken zoals de omgeving en inrichting. Omdat aan dit laatste cluster bovendien gemiddeld de laagste prioriteit verleend werd, luidt de conclusie dat kleinschalig wonen volgens de deelnemers niet zozeer wordt bepaald door fysieke kenmerken, maar vooral door de organisatie van het individuele leven van de bewoner en het gezamenlijke huishouden van bewoners en personeel.

kleinschalig wonen dementie Concept Mapping 

Literatuur

 1. Gezondheidsraad. Dementie. Den Haag: Gezondheidsraad, 2002.Google Scholar
 2. Ettema T. Kleinschaligheid, waarom eigenlijk? Denkbeeld 2001; 13 (2): 2-5.Google Scholar
 3. Hammer RM. The lived experience of being at home. A phenomenological investigation. J Gerontol Nurs 1999;25: 10-8.PubMedGoogle Scholar
 4. Wennink HJ. (1989). Beschut wonen, onderzoek naar de opzet, effectiviteit en verbreiding van nieuwe woonvormen voor chronisch psychiatrische patiënten. [Proefschrift]. Utrecht: Universiteit Utrecht, 1989.Google Scholar
 5. Otten BR, Hoekman J. Succes- en faalfactoren bij kleinschalig wonen voor mensen met een lichte verstandelijke handicap. Nederlands Tijdschrift voor de zorg aan verstandelijk gehandicapten 1999;25(1):40-61.Google Scholar
 6. Ter Haar HW. Huisvesting voor geestelijk gestoorde bejaarden. Maandblad Geestelijke volksgezondheid 1968; 23 (10): 354-7.Google Scholar
 7. http://www.kcwz.nl/cgi-bin/databank.cgi?page=databank/index [webpagina op het Internet]. Utrecht: Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg; 2003; [geciteerd op 8 augustus 2003]. Te bereiken op http://kenniscentrumwonenenzorg.nl.
 8. Plaisier AJ, Douma AT, FAhrenfort M, Leene GJF. Het Anton Pieck-hofje. Een woon-zorg-voorziening voor dementerende ouderen. Utrecht: Het Nationaal Ziekenhuisinstituut, 1992.Google Scholar
 9. Van Linschoten CP, Gerritsen JC, Moorer P. De Woonhaven: 5 jaar beschermd wonen voor dementerende ouderen. Groningen: ARGO-Rijksuniversiteit Groningen, 1995.Google Scholar
 10. Ludwig AJ. Een nieuwe woonvorm voor dementerende ouderen: vergeet het maar? [Doctoraalscriptie]. Rotterdam: Erasmus Universiteit, 1997.Google Scholar
 11. Fahrenfort M. Roeien met de riemen die je hebt. Denkbeeld 2003; oktober: 12-6.Google Scholar
 12. Krijger E. Receptuur voor kleinschaligheid. Rotterdam/Utrecht NIZW/Innovatieprogramma wonen en zorg, 2002 .Google Scholar
 13. http://www.kcwz.nl/kleinschaligwonen/index.html [webpagina op het Internet]. Utrecht Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg; 2003; [geciteerd op 26 augustus 2003]. Te bereiken op http://kenniscentrumwonenenzorg.nl.
 14. Nouws H. Wat is kleinschalig wonen voor dementerenden? Op zoek naar een definitie. Denkbeeld 2003; oktober: 4-7.Google Scholar
 15. Trochim WKM. An introduction to concept mapping for planning and evaluation. Evaluation and Program Planning 1989;1:1-16.CrossRefGoogle Scholar
 16. Trochim WKM. The concept system. Ithaca, NY: Computermanual and program, 1989.Google Scholar
 17. Trochim WM, Cook JA, Setze RJ. Using concept mapping to develop a conceptual framework of staff’s view of a supported employment program for individuals with severe mental illness. J Consult Clin Psychol 1994;62(4):766-75.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 18. Burke JG, O’Campo P, Peak GL, Gielen AC, McDonnell KA, Trochim WM. An introduction to concept mapping as a participatory public health research method. Qual Health Res 2005;15(10):1392-410.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 19. Trochim WMK, Stillman FA, Clark PI, Schmitt CL. Development of a model of the tobacco’s industry’s interference with tobacco control programs. Tob Control 2003;12(2):140-7.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 20. De Ridder D, Depla M, Severens P, Malsch M. Beliefs on coping with illness: a consumer’s perspective. Soc Sci Med 1989;44(5):553-9.CrossRefGoogle Scholar
 21. Ketelaars TJWM, Depla MFIA, Donker MCH. Cliëntenperspectief in kaart gebracht. Maandblad Geestelijke volksgezondheid 1993;2:136-49.Google Scholar
 22. Trochim WMK. The reliability of concept mapping. Paper presented at the Annual Conference of the American Evaluation Association; November 6, 1993: Dallas, Texas.Google Scholar
 23. Van der Wel P, Van IJperen M. Kleinschalig wonen voor mensen met dementie; rapport van een vooronderzoek naar de vormgeving van kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie en de factoren die invloed hebben op die vormgeving. [Doctoraalscriptie]. Rotterdam: Erasmus Universiteit, 2005.Google Scholar
 24. Royers Th. ‘Het is alsof het mijn thuis is’: een onderzoek naar de omslag van traditionele verpleeghuis zorg naar intramuraal kleinschalig wonen. Rotterdam; Utrecht: De Stromen; NIWZ-zorg, Kenniscentrum Ouderen, 2005.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

 • S. te Boekhorst
  • 1
 • M. F. I. A. Depla
 • J. de Lange
 • A. M. Pot
 • J. A. Eefsting
 1. 1.

Personalised recommendations