Advertisement

Tijdschrift Gerontologie en Geriatrie

, Volume 37, Issue 6, pp 272–274 | Cite as

15 jaar Longitudinal Aging Study Amsterdam Introductie op het themanummer

  • D. J. H. Deeg
Redactioneel
  • 54 Downloads

Samenvatting

Voor u ligt een themanummer met een vijftal artikelen die gebruik maken van gegevens van de Longitudinal Aging Study Amsterdam (LASA). Dit nummer wordt uitgebracht ter gelegenheid van het feit dat LASA 15 jaar bestaat.

Literatuur

  1. Linde SAG van der, Deeg DJH. Longitudinaal onderzoek bij ouderen in Nederland: een inventarisatie gericht op beleidsrelevantie. Tijdschr Gerontol Geriatr 24/5; 1993: 172-83.Google Scholar
  2. Deeg DJH, Bosscher RJ, Broese van Groenou MI, Horn LM, Jonker C. Ouder worden in Neder­land: Tien jaar Longitudinal Aging Study Amsterdam. Amsterdam: Thela Thesis, 2000.Google Scholar
  3. Horn L. Implementatie verdient beter beleid. Mediator 15/3, april 2004.Google Scholar
  4. Bergsma A. Succesvol verouderen. Actuele Onderwerpen AO2857. Lelystad: IVIO-Uitgeverij, 2006.Google Scholar
  5. Aartsen MJ, Deeg DJH, Horn LM, Osté J, voor LASA. Wijs over oud: ouderen in Zwolle. Rapport aan de gemeente Zwolle. Zwolle, 2004.Google Scholar
  6. Deeg DJH et al. Tien jaar Longitudinal Aging Study Amsterdam. Een themanummer. Tijdschr Gerontol Geriat 31/5; 2000: 182-228.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  1. 1.

Personalised recommendations