Advertisement

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie

, Volume 36, Issue 6, pp 276–277 | Cite as

Tan, Robert S. Aging men`s health: a case based approach Thieme Medical Publishers Inc. New York 2005, TMP. ISBN 1-58890-296-X. 195 p.

Boekbespreking

Samenvatting

Anders dan de titel van het boek suggereert, de gezondheid van de ouder wordende man, wordt het onderwerp minder holistisch behandeld dan verwacht. Het boek spitst zich vooral toe op de relatie tussen androgenen , met name testosteron en veroudering.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations