Advertisement

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie

, Volume 36, Issue 5, pp 240–241 | Cite as

Susanne Nicola Sophie Kümpers. Steering integrated care in England and The Netherlands: The case of dementia care. A neo-institutionalist comparative study. Proefschrift Universiteit Maastricht, 19 mei 2005. ISBN 90-9019417-7.

Boekbesprekingen
  • 25 Downloads

Samenvatting

Samenhang in de zorg – of ketenzorg – is de laatste jaren internationaal tot een belangrijk begrip geworden (zie ook mijn bespreking van ”Ketenzorg voor ouderen in Europa” in dit tijdschrift, jaargang 2004, 35(6), 254-256). De nieuwe loot aan de verzameling internationale literatuur over ketenzorg is een proefschrift van de Duitse promovenda Susanne Kümpers, bewerkt aan de Universiteit van Maastricht.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations