Advertisement

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie

, Volume 36, Issue 4, pp 205–205 | Cite as

Piet van den Akker, Katrien Luijkx, m.m.v. Sandra van Wersch Waar wilt u doodgaan? Keuzen en overwegingen Tilburg: IVA, 2005 In opdracht van: Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) Nederland, 36 p. €4,70

Boekbesprekingen
  • 63 Downloads

Samenvatting

Een mooi compact en goed leesbaar rapport van een onderzoek naar de voorkeuren van Nederlanders voor de plaats van overlijden en de afwegingen die patiënten maken bij hun keuze voor de laatste zorgplaats.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations