Advertisement

NVAB-richtlijn ‘Handelen van de bedrijfsarts bij werkenden met psychische problemen’

Richtlijnen voor de bedrijfsarts
  • 71 Downloads

Samenvatting

Het beloop van psychische problematiek in relatie tot functioneren is heel divers. Veel psychische problematiek is oplosbaar en veel klachten( beelden) zijn self-limiting, verdwijnen als het functioneren is hersteld of na een adequate interventie. Er blijkt weinig verband te zijn tussen het herstel op klachtniveau en het herstel op functioneringsniveau. Klachtgerichte interventies leiden (dan ook) niet automatisch tot functioneringsherstel. Voorwaarde voor functioneringsherstel is vooral dat de werkende de controle, de greep op de situatie weer hervindt. In veel gevallen beschikken betrokkenen over voldoende motivatie en probleemoplossend vermogen om de problemen op te lossen en de goede prognose te ‘verzilveren’. Er kunnen echter complicaties en stagnaties optreden als één van de betrokken partijen er niet in slaagt het probleemoplossend vermogen weer op te bouwen of als de interactie niet goed op gang komt.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations