Advertisement

Ouderen vinden werk belangrijker dan vrije tijd

Nieuws
  • 48 Downloads

Samenvatting

Hoe ouder men wordt, hoe minder belangrijk vrije tijd is voor mensen. Het belang dat mensen hechten aan werk, stijgt met het ouder worden. Dit blijkt uit onderzoek van TNO naar de arbeidssituatie van werkend Nederland.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations