Advertisement

De nieuwe hamer van de psychologen

Lezersforum
  • 6 Downloads

Samenvatting

Enkele jaren geleden deed de EMDR (eye movement desensitization and reprocessing) haar intrede in de behandeling van psychotrauma’s. Deze methode was hoewel niet geheel begrepen qua mechanisme ontegenzeggelijk spectaculair qua resultaat door de snelle vermindering van de klachten. In korte tijd was de klassieke langdurige PTSS-behandeling obsoleet geworden.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations