Advertisement

Reactie op de NVAB-richtlijn ‘Influenza: preventie en begeleiding door de bedrijfsarts’

  • J. E. van Steenbergen
Commentaar
  • 11 Downloads

Samenvatting

Is het nodig dat de NVAB een influenzarichtlijn toevoegt aan het woud van richtlijnen dat reeds in de gezondheidszorg is geplant? Influenza is immers al eeuwen onder de mens. Er zijn virologen die claimen dat de Plaag van Athene van 430 v.Chr. al een mooi voorbeeld was van een influenza- epidemie, met een groot aantal bacteriële superinfecties (vermoedelijk door stafylokokken). Of dit waar is of niet, in ieder geval zijn uit de sterftecijfers van de 19e eeuw, door middel van toen baanbrekend onderzoek naar oversterfte als maat voor influenza, duidelijke effecten van influenza te zien. Sindsdien doen zich jaren voor met een mild en jaren met een zeer ernstig beloop.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  • J. E. van Steenbergen
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations