Advertisement

Oprichting Nederlandse Vereniging voor Klinische Arbeidsgeneeskunde

Nieuws
  • 4 Downloads

Samenvatting

Op Prinsjesdag 2007 is de Nederlandse Vereniging voor Klinische Arbeidsgeneeskunde, NVKA, opgericht. De oprichting is een reactie op ontwikkelingen van de klinische arbeidsgeneeskunde, waaronder de oprichting van klinische centra voor arbeidsrelevante zorg (PMA, EMcare, ACAG, NKAL, enz.) en een groeiende belangstelling onder medisch specialisten voor de factor arbeid. De NVKA wil de klinische arbeidsgeneeskunde stimuleren, zoals wetenschappelijke onderbouwing en bevorderen en bewaken van een adequate uitoefening.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations