Advertisement

Bedrijfs- en verzekeringsartsen en tuchtrecht

Deel II: Onzorgvuldige verzuimbegeleiding
  • E. J. Wervelman
  • P. P. C. Coffeng
Arts en wet

Samenvatting

Om collega’s meer inzicht te geven hoe Tuchtcolleges de wet- en regelgeving bij klachten tegen bedrijfs- en verzekeringsartsen hanteren, hebben wij een aantal tuchtzaken geselecteerd uit het Tijdschrift voor Gezondheidsrecht en Medisch Contact over de periode 2001 tot en met 2006.

verzuimbegeleiding beoordeling arbeidsongeschiktheid behandelende sector 

Literatuur

  1. 5 april 2001, Tijdschr Gezondheidsrecht 2001; 37.Google Scholar
  2. 29 januari 2002, Tijdschr Gezondheidsrecht 2002; 72.Google Scholar
  3. 8 december 2003, Tijdschr Gezondheidsrecht 2004; 27.Google Scholar
  4. 8 juni 2006, Med Contact 2006; 1544–1546.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  1. 1.

Personalised recommendations