Lopende verzuimgevallen

Praktijkperikel
  • 5 Downloads

Samenvatting

Afgelopen zomer startte ik bij een nieuwe organisatie. Lopende verzuimgevallen zijn daarbij vaak vulling voor de eerste contacten. In één situatie lukte dat niet wegens vakantie!

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations