Advertisement

Lopende verzuimgevallen

Praktijkperikel

Samenvatting

Afgelopen zomer startte ik bij een nieuwe organisatie. Lopende verzuimgevallen zijn daarbij vaak vulling voor de eerste contacten. In één situatie lukte dat niet wegens vakantie!

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations