Advertisement

Nieuwe internationale richtlijnen voor het gebruik van afvalwater in de landbouw

  • W. van der Hoek
Referaat

Samenvatting

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft in september 2006 nieuwe richtlijnen gepubliceerd voor het gebruik van afvalwater in de landbouw. De richtlijnen zijn gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke inzichten over gezondheidseffecten van het gebruik van rioolwater en ander afvalwater in de landbouw en visteelt.

Literatuur

  1. Mara D, Cairncross S. Guidelines for the safe use of wastewater and excreta in agriculture and aquaculture. Geneve: World Health Organization, 1989.Google Scholar
  2. USEPA. Guidelines for water reuse. Washington, DC: US Environmental Protection Agency, 2004.Google Scholar
  3. Stinis HPJ. De preventie van ziekten door biologische agentia bij rioolwerkers. Tijdschr Bedrijfs Verzekeringsgeneeskd 2003; 11: 81–84.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  • W. van der Hoek
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations