Advertisement

ArboInfo 1–50

R. Melchers. Houten: MEDiX, 2006, ISBN 90 9020 885 2, € 34,50.
Boekbespreking
  • 3 Downloads

Samenvatting

Het boek is een bundeling van de eerste 50 ArboInfo’s die Roel Melchers elke 14 dagen per email verspreidt. Het abonnement op deze e-mailservice is tot nu toe kosteloos.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations