Advertisement

Dilemma voor de verzekeringsarts: Het geheim van de cliënt?

  • P. Cramer
  • N. H. Th. Croon
  • W. Koek
Voor de praktijk
  • 29 Downloads

Samenvatting

De heer Frederiksen is werkzaam als advocaat op een middelgroot advocaten kantoor in een niet al te grote stad in het westen van het land. Hij is al bijna twee jaar ziek thuis. Hij is in 2004 ziek geworden met klachten van spanningen. Er waren problemen op het werk met zijn collega’s en zijn directe leidinggevende. Dit heeft geleid tot spanningsklachten zoals slechter slapen, moeheid en piekeren. Er is mediation geprobeerd, maar dit heeft niet tot een goede oplossing geleid. Hij is al aan het solliciteren bij een andere werkgever. Op het spreekuur vertelt hij de verzekeringsarts dat hij vooral nog last heeft van slaapproblemen en snel moe is. Hij ziet dit echter niet als een gevolg van de spanningen, maar als de gevolgen van zijn ziekte. Hij is halverwege de jaren 90 besmet geraakt met het HIV-virus. Hij gebruikt hiervoor medicijnen, maar de laatste jaren heeft hij steeds meer last gekregen van bijkomende infecties waar hij ook niet al te snel van herstelt, en die ook aanleiding zijn voor moeheid.

beroepsgeheim werkgever inzage dilemma 

Literatuur

  1. Richtlijn Beheer en verkeer gegevens vallend onder het medisch beroepsgeheim. Lisv, 1998 (recente herziening UWV, 2006).Google Scholar
  2. Rapportage protocol. Lisv, 1999.Google Scholar
  3. Medische besluitenregeling: WAO (artikelen 88 t/m 88i, nieuw 88 t/m 88g) en de ZW (huidige artikelen 75 t/m 75i, nieuw 75 t/m 75f) gewijzigd, en WIA (artikelen 12.2.1 t/m 12.2.8).Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  1. 1.

Personalised recommendations