Advertisement

Beroepsslechthorendheid bij vrachtwagenchauffeurs: geen aanwijzingen voor het chauffeursoor

 • A. G. Schriemer
 • J. H. A. M. Verbeek
Onderzoek
 • 19 Downloads

Samenvatting

Onder bedrijfsartsen werkzaam voor het beroepsgoederenvervoer is het chauffeursoor een bekend begrip. Het bij warmer weer geopende linkerraam wordt verantwoordelijk gehouden voor schadelijke geluidsniveaus. Daardoor zou het dichtstbijzijnde, linker, oor bij audiometrie een diepere geluidsdip laten zien dan het rechteroor. De gepubliceerde onderzoeken die dit onderschrijven, zijn echter klein en van lage kwaliteit. Doel van dit onderzoek is vast te stellen of bij vrachtwagenchauffeurs asymmetrisch gehoorverlies ten nadele van het linkeroor aantoonbaar is. Daartoe zijn de audiogrammen van een groep vrachtwagenchauffeurs (n = 138) vergeleken met die van op leeftijd en geslacht gematchte bouwvakkers (n = 138). Beide groepen bestaan uit mannen met minimaal 10 jaar werkervaring. Het percentage chauffeurs met een slechter linkeroor (18,8%) blijkt niet significant af te wijken van het percentage bouwvakkers met dezelfde asymmetrie (14,5%). De conclusie is dat er geen bewijzen zijn voor het fenomeen chauffeursoor. Een nevenbevinding is dat bij vrachtwagenchauffeurs het gemiddelde gehoorverlies niet significant afwijkt van het gehoorverlies bij de bouwvakkers. Aandacht voor nog steeds bestaande risico’s van blootstelling van vrachtwagenchauffeurs aan schadelijke geluidsniveaus is daarom geboden.

beroepsziekte asymmetrische lawaaidoofheid beroepsslechthorendheid vrachtwagenchauffeur 

Literatuur

 1. Nederlands Centrum voor Beroepsziekten: Registratierichtlijnen Beroepsziekten. Amsterdam: Nederlands Centrum voor Beroepsziekten, 1999.Google Scholar
 2. Tyler DA. Noise and the truck driver. Am Ind Hyg Assoc J 1973; 34: 345–449.PubMedGoogle Scholar
 3. Kam JHK. Noise exposure levels among 20 selected truck drivers. J Environ Health 1980; 43: 83–85.Google Scholar
 4. Heever DJ van den, Roets FJ. Noise exposure of truck drivers: a comparative study. Am Ind Hyg Assoc J 1996;57: 564–566.PubMedGoogle Scholar
 5. Seshagiri B. Occupational noise exposure of operators of heavy trucks. Am Ind Hyg Assoc J 1998; 59: 205–213.PubMedGoogle Scholar
 6. Jongenelen J, Voskamp P, Peereboom K. Arbo in transport, op- en overslag. Gouda: BGZ Wegvervoer/Reed Business Information, 2003, ISBN 90 5901 286 0.Google Scholar
 7. Nerbonne MA, Accardi AB. Noise induced hearing loss in a truck driver population. J Aud Res 1975; 15: 119–122.Google Scholar
 8. Dufresne RM, Alleyne BC, Reesal MR. Asymmetric hearing loss in truck drivers. Ear Hear 1988; 9: 41–42.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 9. Staal B, Tjin A, Ton G. Lawaaislechthorendheid bij vrachtwagenchauffeurs. Onderzoeksscriptie/literatuurstudie. Amsterdamse Bedrijfsartsenopleiding CORVU, 2000.Google Scholar
 10. Passchier-Vermeer W, Rövekamp AJM. De relatie tussen de gehoordrempels aan het linker- en het rechteroor. Leiden: NIPG-TNO, 1986.Google Scholar
 11. Dempsey JJ. 6000 Hz as an early indicator of noise induced hearing loss. Ear Hear 1985; 6: 159–160.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 12. Nederlands Centrum voor Beroepsziekten: Signaleringsrapport beroepsziekten ’04. Amsterdam: Nederlands Centrum voor Beroepsziekten, 2005.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

 1. 1.

Personalised recommendations