Advertisement

Evidence-based patiëntenbespreking

 • F. G. Schaafsma
 • P. B. A. Smits
 • N. I. R. Hugenholtz
 • A. Nip
 • F. J. H. van Dijk
Voor de praktijk
 • 183 Downloads

Samenvatting

Evidence-based patiëntenbespreking is een nieuwe vorm van intercollegiaal overleg voor bedrijfsartsen.

intercollegiale toetsing, evidence-based medicine, bedrijfsartsen 

Literatuur

 1. Barentsen CB, Berg SA van den. Intercollegiale toetsing of intervisie? Tijdschr Bedrijfs Verzekeringsgeneeskd 2003; 11: 273–277.CrossRefGoogle Scholar
 2. SGRC Beleidskader bij art. D.20 Kaderbesluit CSG, 2006.Google Scholar
 3. Eliasson G, Mattsson B. Experiences of small CME group work in general practice in Sweden. Scand J Prim Health Care 1999; 17: 196–200.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 4. Rossum HJM van. In de spreekkamer is parate kennis belangrijker dan opzoekkennis. Ned Tijdschr Geneeskd 2006; 150: 452.PubMedGoogle Scholar
 5. Scherpbier AJJA. In de spreekkamer is opzoekkennis belangrijker dan parate kennis. Ned Tijdschr Geneeskd 2006; 150: 453.PubMedGoogle Scholar
 6. Amin Z, Guarjardo J, Wisniewski W, et al. Morning report: Focus and methods over the past three decades. Acad Med 2000; 75(10): S1–S5.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 7. Sackett DL et al. Evidence-Based Medicine/How to Practice and Teach; second edition. Edinburgh: Churchill Livingstone, 2000.Google Scholar
 8. traus SE, McAlister FA. Evidence-based medicine: a commentary on common critics. Can Med Assoc J 2000; 163: 837–841.Google Scholar
 9. Kiessling A, Henriksson P. Efficacy of case method learning in general practice for secondary prevention in patients with coronary artery disease: randomised controlled study. BMJ 2002; 325: 877–880.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 10. Peloso PM, Stakiw KJ. Small-group format for Continuing Medical Education: A report from the field. J Contin Educ Health Prof 2000; 20: 27–32.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 11. Schaafsma FG, Hulshof C, Dijk F van, Verbeek J. Information demands of occupational health physicians and their attitude towards evidence-based medicine. Scand J Work Environ Health 2004; 30(4): 327–330.PubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

 • F. G. Schaafsma
  • 1
 • P. B. A. Smits
  • 1
 • N. I. R. Hugenholtz
  • 1
 • A. Nip
  • 1
 • F. J. H. van Dijk
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations