Advertisement

Diabeten geen gevaar op de weg

  •      
Nieuws
  • 4 Downloads

Samenvatting

Stork vergeleek in zijn promotieonderzoek met een rijsimulator het rijgedrag van gezonde controles met dat van diabetespatiënten bij een normale en een lage bloedglucosespiegel.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  •      
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations