Advertisement

Werken tijdens zwangerschap en de periode postpartum, wetgeving

Over een bal die moet gaan rollen
 • M. D. M van Beukering
Voor de praktijk
 • 81 Downloads

Samenvatting

In 2002 is in het Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde gepubliceerd over de wetgeving rondom het werken tijdens de zwangerschap en de postpartumperiode.1 Sindsdien is er een aantal essentiële wijzigingen doorgevoerd in deze wetgeving. Er wordt onderscheid gemaakt tussen wetgeving rondom arbeidsomstandigheden, borstvoeding en zwangerschaps- en bevallingsverlof en ziekte. De wetgeving rondom arbeidsomstandigheden en borstvoeding is sinds enige jaren ongewijzigd.

zwangerschap postpartumperiode borstvoeding reproductierisico’s wetgeving ziekteverzuim WAO/WIA 

Notes

Literatuur

 1. Beukering MDM van. Werken tijdens zwangerschap en periode postpartum: wetgeving. Tijdschr Bedrijfs Verzekeringsgeneeskd 2002; 10(1): 2–7.CrossRefGoogle Scholar
 2. LISV. Na REA: Verbetering in reintegratie? Amsterdam: LISV, 2000.Google Scholar
 3. Statistisch zakboekje 2005, UWV.Google Scholar
 4. Bos J, Drift D van der. Project “richtsnoer bijzondere RI&E verplichtingen”. Advies over de noodzaak tot het onthullen van een richtsnoer. Hoofddorp: TNO Arbeid, 1999.Google Scholar
 5. Cuelenaere B, Deursen CL van. Zwangerschap, ziekteverzuim en uitstroom. Een verkenning van omvang, oorzaken en oplossingsrichtingen. Den Haag: Ministerie van SZW, 2004.Google Scholar
 6. Saurel-Cubizolles MJ, Zeitling J, Lelong N, Papiernik E, Renzo GC Di, Bréart G, for the Europop Group. Employement, working conditions, and preterm birth: results from the Europop case-control survey. J Epidemiol Community Heath 2004; 58: 395–401.CrossRefGoogle Scholar
 7. Mozurkowich EL, Luke B, Avni M, Wolf FM. Working conditions an adverse pregnancy outcome: A metaanalysis. Obstet Gynecol 2000; 95: 623–635.CrossRefGoogle Scholar
 8. Saurel-Cubizolles MJ, Di Renzo GC, Breart G. Women’s work and preterm birth: epidemiological knowledge and description of a European project. Prenat Neonat Med 1997; 2: 161–180.Google Scholar
 9. Taskinen HK, Olsen J, Bach B. Experiences in developing legislation protecting reproductive health. J Environ Med 1995; 37: 974–979.Google Scholar
 10. Xu X, Ding M, Li B, Christiani DC. Association of rotating shiftwork with preterm births and low birth weight among never smoking women textile workers in China. Occup Environ Med 1994; 51: 470–474.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 11. Croteau A, Marcoux S, Brisson C. Work activity, preventive measures and the risk delivering a small-for-gestational- age child. Am J Public Health 2006; 96: 846–855.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 12. ANP Pers Support. Enorme verschillen tussen zwangerschapsverlof- en uitkeringen. Europees Mercer onderzoek naar zwangerschapsverlof- en uitkeringen in Europa, Mei 2006.Google Scholar
 13. Visser F, Drongelen K van. Nulmeting Bewustwordingscampagne Borstvoeding & werk. Voedingscentrum en NIGZ-Werk & Gezondheid, 2004.Google Scholar
 14. Houtenbos, L. Hand in eigen boezem. Een onderzoek naar de omgang van de werkgever met vrouwen die borstvoeding willen geven op het werk. Doctoraalscriptie Sociaal Culturele wetenschappen, VU Amsterdam. Amsterdam: Dienst communicatie wetenschapswinkel, 2002.Google Scholar
 15. Lanting, CI, Wouwe P van, Reijneveld SA. Infant milk feeding practises in the Netherlands and associated factors. Acta Paediatr 2005; 94: 935–942.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 16. Burgmeier, RJF, Wit JM. Groei van borstgevoede kinderen. De vierde Landelijke groeistudie. Leiden: TNO PG, Leids Universitair Medisch Centrum afdeling Kindergeneeskunde, 1998.Google Scholar
 17. Berghuijs-Krijger GWJ. Borstvoeding. Bijblijven 1998; 14(10): 67–79.Google Scholar
 18. Monster WC. Bescherming van het moederschap. Onderzoek naar regelgeving inzake zwangerschap, bevalling en arbeid. Proefschrift. Nijmegen: Ars Aequi Libri, 1995.Google Scholar
 19. Arbo-Informatieblad-12 Zwangerschap en arbeid. Den Haag: SDU, 2004.Google Scholar
 20. Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden. Jaargang 2001, 568. Wet van 16 november 2001 vaststelling van regels voor overgangs-, en invoeringsrecht voor de totstandkoming van de Wet arbeid en zorg (invoeringsrecht arbeid en zorg).Google Scholar
 21. Greven, T.E. Standaard zwangerschap en bevalling als oorzaak van ongeschiktheid voor haar arbeid. Amsterdam: LISV, 1999.Google Scholar
 22. Howie PW, Forsyth JS, Ogston SA, et al. Protective effect of breast feeding against infection. BMJ 1990; 300: 11–16.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 23. Wilson AC, Forsyth JS, Greene SA, et al. Relation of infant diet to childhood health: seven year follow up of cohort of children in Dundee infant feeding study. BMJ 1998;316: 21–25.PubMedGoogle Scholar
 24. Oddy WH, Holt PG, Sly PD, et al. Association between breast feeding and asthma in 6 year old children: findings of a prospective birth cohort study. BMJ 1999; 319: 815–819.PubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

 • M. D. M van Beukering
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations