Advertisement

Ontslag levensgevaarlijk

  •      
Nieuws
  • 25 Downloads

Samenvatting

Ontslagen worden is niet alleen slecht nieuws, het kan zelfs fatale gevolgen hebben. Vooral wanneer het slachtoffer boven de 50 jaar is. Dat blijkt uit een onderzoek van de Amerikaanse Yale School of Medicine. Uit een steekproef onder 4300 personen tussen de 51 en 61 jaar is gebleken dat mensen die hun baan hebben verloren twee keer zo vaak worden getroffen door een hartaanval of beroerte als leeftijdsgenoten met werk. Ook als rekening wordt gehouden met factoren als roken, overgewicht, diabetes en een hoge bloeddruk.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  •      
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations