Advertisement

Zieke werknemers sneller aan de slag na direct overleg met leidinggevende

Nieuws
  • 25 Downloads

Samenvatting

Werknemers hervatten het werk veel sneller als leidinggevende en medewerker zelf kijken welke werkaanpassingen er nodig zijn. De rol van de arbodienst bestaat dan uit het faciliteren van de gesprekken en het inbrengen van specifieke expertise. Dat staat in een nieuwe Werkwijzer Werkaanpassing van STECR, het expertiseplatform voor preventie, reïntegratie en verzuimbegeleiding. De Werkwijzer Werkaanpassing bestaat uit een praktisch stappenplan en een aantal checklists die professionals houvast geven bij het organiseren en begeleiden van gesprekken tussen leidinggevende en werknemer. Eerst moeten leidinggevende en werknemer individueel de knelpunten in kaart brengen en consensus bereiken over de prioriteit, vervolgens worden oplossingen bedacht, beoordeeld op effectiviteit en vervolgens gezamenlijk gekozen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations